208/BF/17/DG

Termin składania ofert: 10.10.2017 godz. 10:30

CPV: 79320000-3

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Badanie opinii społecznej na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz oceny pracy Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.09.2017 pod numerem 595186N-2017

Powrót na górę strony