218/Ckt/17/RG/FBW

Termin składania ofert: 10.10.2017 godz. 09:30

CPV: 39294100

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.10.2017 pod numerem 595579N-2017

Powrót na górę strony