237/BŁiI/17/RG/PMP

Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 09:30

CPV: 48420000-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego Red Hat Enterprise Linux

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.10.2017 pod numerem 604279-N-2017

Powrót na górę strony