223/BŁiI/17/RG

Termin składania ofert: 31.10.2017 godz. 10:30

CPV: 48420000-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Umożliwienie zarządzania 740 mobilnymi terminalami przewoźnymi za pomocą oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.10.2017 pod numerem 600194-N-2017

Powrót na górę strony