234/Cut/17/DG

Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 10:30

CPV: 33111000-1

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa 1 szt. urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.10.2017 pod numerem 605982-N-2017

Powrót na górę strony