220/BŁiI/17/MG/FBW

Termin składania ofert: 03.11.2017 godz. 09:30

CPV: 32420000-3, 32424000-1

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2017 pod numerem 605757-N-2017

Powrót na górę strony