239/Cir/17/TJ/PMP

Termin składania ofert: 04.12.2017 godz. 10:00

CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8

Wartość zamówienia: poniżej 5.225.000 euro

Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.10.2017 pod numerem 604676-N-2017

Powrót na górę strony