268/BŁiI/17/EZ

Termin składania ofert: 1.12.2017 godz. 10:00

CPV: 48000000-8

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Zakup i dostawa oprogramowania biurowego na potrzeby terenowych jednostek organizacyjnych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 23.11.2017 pod numerem 620459-N-2017

Powrót na górę strony