269/BŁiI/17/TJ/PMP

Termin składania ofert: 07.12.2017 godz. 10:00

CPV: 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.11.2017 pod numerem 622128-N-2017

Powrót na górę strony