Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
270/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas lokalnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 4-15 grudnia 2017 r. 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
275/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
271/BF/17/MR poniżej 135.000 euro 22462000-6 Zakup materiałów promocyjnych 29.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
267/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 27.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
266/BF/17/AP 55120000-7 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 29 listopada - 01 grudnia 2017 roku przez Policję. 24.11.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
202/BŁiI/17/MG 72210000-0 Modyfikacja systemu Centrum Certyfikacji Kluczy Centaur CCK pełna treść ogłoszenia
259/BŁiI/17/TJ/PMP powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM 28.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
265/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 20.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
252/BŁiI/17/MR poniżej 135.000 euro 72261000-2 Zakup wsparcia technicznego producenta (maintenance) dla 17 urządzeń XRY wykorzystywanych do badań przenośnych urządzeń GSM/CDMA i GPS przez jednostki organizacyjne Policji 22.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
255/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 30211000-1; 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 22.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony