Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
162/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 38433000-9 Zakup 1 szt. przenośnego wykrywacza i detektora substancji chemicznych i materiałów wybuchowych 29.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez KGP w dniach 12-15 września 2017 r. 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
166/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 66516200-2 Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka Zamawiającego, związana z posiadaniem i eksploatacją policyjnych śmogłowców 30.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
177/BF/17/RG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 12-15 września 2017 r. 24.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
168/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Serwis pogwarancyjny FP 22.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
150/BŁiI/17/ŁW/FBW powyżej 135.000 euro 32428000-9, 32420000-3, 30213100-6, 30232100-5 Modernizacja sieci MAN MEWA 26.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
167/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 25.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
156/BŁiI/17/MR/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2; 30236000-2; 30231300-0 Zakup 5 stacji roboczych systemu w ramach projektu PL/2017/PR/0008 - Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
137/BŁiI/17/ŁW poniżej 135.000 euro 50312320-4 Wykonanie usługi naprawy 5 szt. szyfratorów transmisji telekopiowej OMNISEC-520 pełna treść ogłoszenia
165/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej, organizowanej w dniach 27-29 września 2017 r. przez Komendę Główną Policji 17.08.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony