Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
257/Cut/17/RG poniżej 135.000 euro 3581300-6, 3511300-9 Zakup hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz przyłbic kuloodpornych do hełmów 20.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
258/Ctr/17/EJ poniżej 135.000 euro 34121000-1 Dostawa 1 szt. autobusu o liczbie miejsc 19-23 łącznie z kierowcą 20.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
254/BŁiI/17/EJ poniżej 135.000 euro 30162000-2 Zakup 4500 szt. kart mikroprocesorowych 28.11.2017 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
260/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji 15.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
159/Cut/17/KK 50211300-0 50212000-4 Wykonywanie prac ponadzakresowych po weryfikacji stanu technicznego śmigłowca Bell – 412HP zgodnie z umową 35/Blp/3/Cut/17/EZ. pełna treść ogłoszenia
256/Cut/17/UM poniżej 135.000 euro 35200000-4 Dostawa sprzętu wyważeniowego 15.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
251/Ckt/17/EZ poniżej 135.000 euro 18212000-8 Produkcja i dostawa płaszczy wyjściowych całorocznych realizowana w ramach dwóch części/zadań 10.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
250/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Policję w dniach 20 - 24 listopada 2017 r. 03.11.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
248/Ckt/17/EJ poniżej 135.000 euro 18223000-8 Produkcja i dostawa kurtek gabardynowych 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
243/Cut/17/JSz/PMP poniżej 135.000 euro 35113000-9 Policyjny kask ochronny z osłoną twarzy w ilości 300 sztuk 07.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony