Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
281/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5, 72268000-1, 72265000-0 Zakup usługi wsparcia technicznego dla urządzeń Unified Communications KWP Rzeszów 06.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
274/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 18.01.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
198/BŁiI/16/RŁ powyżej 135.000 euro 72268000-1; 48821000-9; 32420000-3; 48000000-8 Serwis i modernizacja CP SPR i CSD w ramach projektu oraz serwisu pogwarancyjnego urządzeń sieci OST112 30.12.2016 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
221/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 30232110-8 Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji w latach 2016/2017 23.11.2016 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
226/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla komórek organizacyjnych Policji właściwych ds.analizy kryminalnej 22.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
216/BŁiI/16/TG powyżej 135.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30125100-2 Zakup materiałów informatycznych do urządzeń drukujących w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji w latach 2016/2017 17.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
179/BŁiI/16/MP powyżej 135.000 euro 79600000-0 Usługa polegająca na wyznaczeniu i udostępnieniu przez Wykonawcę wykwalifikowanych specjalistów do wykonania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego 15.11.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/16/EZ powyżej 135.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6 Zakup sprzętu informatycznego 21.09.2016 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
25/BŁiI/16/TP/DG powyżej 135.000 euro 30214000-2, 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 32420000-3, 72268000-1, 72267000-4, 72243000-0, 72263000-6, 72253200-5. Dostawa i uruchomienie kompletnego rozwiązania do Systemu Informacji Operacyjnych II 19.09.2016 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony