Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
247/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez KGP 03.11.2017 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
246/BF/17/ESz 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas konferencji organizowanej przez Komendę Główną Policji 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
239/Cir/17/TJ/PMP poniżej 5.225.000 euro 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 04.12.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
220/BŁiI/17/MG/FBW poniżej 135.000 euro 32420000-3, 32424000-1 Dostawa urządzeń na potrzeby wdrożenia Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
238/Cut/17/EZ poniżej 135.000 euro 50212000-4 Naprawa główna wentylatora 2-6351-00 ser. 3 nr fabr. 90079 06.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
234/Cut/17/DG poniżej 135.000 euro 33111000-1 Dostawa 1 szt. urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 03.11.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
223/BŁiI/17/RG poniżej 135.000 euro 48420000-8 Umożliwienie zarządzania 740 mobilnymi terminalami przewoźnymi za pomocą oprogramowania MDM posiadanego przez Zamawiającego 31.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
213/BŁiI/17/UM/FBW poniżej 135.000 euro 30214000-2, 30231300-0 Zakup i konfiguracja wysokowydajnych stanowisk komputerowych do analiz kryminalnych dla KGP/KWP/KSP/WAK CBŚP w ramach projektu: Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych PL/2017/PR/0010 13.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
237/BŁiI/17/RG/PMP poniżej 135.000 euro 48420000-8 Dostawa subskrypcji na usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez Zamawiającego Red Hat Enterprise Linux 03.11.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
241/BF/17/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych podczas spotkania Komitetu Sterującego konsorcjum projektowego EUPST II, które zostanie zorganizowane w dniach 21-23 listopada 2017 roku w Krakowie 31.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony