Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
209/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy szkoleniowej organizowanej przez KGP w dniach 17-19 października 2017 r 03.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
219/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 48328000-3 Zakup oprogramowania do stacji roboczych wraz ze wsparciem technicznym w ramach projektu PL/2017/PR/0008- Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 06.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
214/Cut/17/EJ poniżej 135.000 euro 73110000-6 Przeprowadzenie badań balistycznych kamizelek i hełmów kuloodpornych oraz badań diagnostycznych środków minersko-zaporowych 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
203/BŁiI/17/DG/FBW poniżej 135.000 euro 35712000-8 Zakup 6 zestawów specjalistycznych wielofunkcyjnych telefonów specjalnych” w ramach projektu PL/2017/PR/0009 – Usprawnienie pracy zespołu negocjacyjnego w sytuacjach kryzysowych 09.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
199/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45331000-6, 45314300-4, 45312100-8, 32340000-8, 51212000-1 Remont kompleksu pomieszczeń sali generalskiej - KGP Warszawa ul. Puławska 148/150 09.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
204/Cut/17/DG/PMP powyżej 135.000 euro 34711200-6 Dostawa 8 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia podstawowego i do 2 szt. bezzałogowych statków powietrznych (dronów) w ramach zamówienia opcjonalnego. 05.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
149/Cut/17/MG powyżej 135.000 euro 35330000 Dostawa naboju pistoletowego kal. 9x18 mm Makarow z pociskiem FMJ w ilości 500.000 szt.. pełna treść ogłoszenia
205/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia „Walka z korupcją oraz przestępczością ekonomiczna jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej 2017, : zadanie nr 1- w dniach 09-12 października 2017 r., na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego, zadanie nr 2 - w dniach 13-17 listopada 2017 r., na terenie miasta stołecznego Warszawy 25.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
188/BŁiI/17/JSz/FBW poniżej 135.000 euro 72000000-5 Zakup serwera Haszy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu PL/2017/PR/0008 – Budowa centralnego systemu informacji o plikach związanych z działalnością przestępczą 03.10.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
154/BŁiI/17/TJ/FBW powyżej 135.000 euro 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8 Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM (Zadanie nr 1) oraz sprzętu komputerowego (Zadanie nr 2) 31.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony