Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
197/Cut/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 35815100-1 Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych - zamówienie podstawowe w liczbie 1 500 szt., zamówienie opcjonalne w liczbie do 200 szt. 29.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
192/Cir/17/UM poniżej 5.225.000 euro 45000000-7, 45311200-2, 51212000-1 Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, Taborowej 33B, Taborowej 33C i Puławskiej 148/150 w Warszawie 05.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
185/BF/17/EZ 85121000-3 Zakup specjalistycznych usług medycznych w zakresie badań personelu lotniczego KGP w latach 2018-2019 22.09.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
191/BŁiI/17/EJ powyżej 135.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector 23.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
200/BF/17/JSz 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników odprawy słuzbowej organizowanej przez KGP w dniach 04-06 października 2017 r. na terenie woj. pomorskiego 20.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
193/BF/17/EJ 55120000-7, 55300000-3 zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego przez Sekcję Ochrony Pracy Biura Kontroli KGP 19.09.2017 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
196/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla KGP realizowanych w ramach dwóch części 15.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
182/Ctr/17/UM powyżej 135.000 euro 66516100 Objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów od odpowiedzialności cywilnej OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji 17.10.2017 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
198/BF/17/RG 55120000-7; 55300000-3 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 18-19 października 2017 r. w Warszawie 15.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
151/BŁiI/17/RG/PMP powyżej 135.000 euro 32428000-9, 48800000-8 Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup i modernizację infrastruktury sieciowej CSI Policji oraz rozbudowę środowiska serwerowego, dyskowego i wirtualizacyjnego systemów bezpieczeństwa CSI Policji 16.10.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony