Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
181/BF/17/AK 55270000-3; 55120000-7 Wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas szkolenia organizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji 06.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
190/BF/17/EJ/FBW 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz konferencyjnej podczas warsztatów organizowanych przez Komendę Główną Policji w ramach grupy ATLAS 01.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
158/BŁiI/17/KK/PMP powyżej 135.000 euro 48000 Zakup modułu do przetwarzania plików NIST na potrzeby projektu SIS II w AFIS 03.10.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
184/BF/17/EZ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych realizowanych w ramach dwóch części 31.08.2017 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
178/BF/17/DG 55120000-7, 55300000-3 Zakup usługi hotelarskiej, gastronomicznej i konferencyjnej podczas spotkania organizowanego przez Policję w dniach 17-19 października 2017 r. 30.08.2017 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
174/Ckt/17/UM poniżej 135.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 210 szt. kurtek zimowych 04.09.2017 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
153/BŁiI/17/TJ/FBW poniżej 135.000 euro 30213100-6, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 30213200-7, 32322000-6, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30234000-8, 30216110-0. Zakup sprzętu biurowego 07.09.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
157/BF/17/KK 80510000-0 Przeprowadzenie szkoleń informatycznych z podziałem na 3 zadania 04.09.2017 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
173/Ckt/17/MG poniżej 135.000 euro 44421300-0 Dostawa certyfikowanych szaf metalowych 07.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
161/Ckt/17/MR poniżej 135.000 euro 39000000-2, 39119000-7, 39111100-4, 39113100-8 Dostawa mebli biurowych oraz krzeseł i foteli obrotowych 01.09.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony