3/BŁiI/18/TJ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

3/BŁiI/18/TJ/PMP

Termin składania ofert: 26.01.2018, godz. 10:00

CPV: 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM

Polska Policja