Termin składania ofert: 22.01.2018 godz. 09:30

CPV: 79540000-1, 79530000-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług tłumaczenia pisemnego, konsekutywnego i symultanicznego z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.01.2018 r. pod numerem 504459-N-2018

Powrót na górę strony