10/BŁiI/18/KK/PMP

Termin składania ofert: 07.02.2018 godz. 09:30

CPV: 30213000-5, 30231300-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych - zakup sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb analizy kryminalnej dla Centralnego Biura Śledczego Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.01.2018 r. pod numerem 509402-N-2018

Powrót na górę strony