12/Ckt/18/ESz

Termin składania ofert: 12.02.2018 godz. 09:30

CPV: 79824000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi druku i dystrybucji czasopisma Policja 997

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.02.2018 r. pod numerem 513375-N-2018

Powrót na górę strony