Termin składania ofert: 16.04.2018 godz. 9:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w węzłach OSTD

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.03.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 046-100645

Powrót na górę strony
Polska Policja