47/Ckt/18/RG/FBW

Termin składania ofert: 22.03.2018 godz. 09:30

CPV: 39294100

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.03.2018 r. pod numerem 530971-N-2018

Powrót na górę strony
Polska Policja