252/Cut/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 03.10.2018 godz. 10:30

CPV: 38110000-9, 38110000-9, 38632000-4, 38651600-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup i dostawa sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 21.09.2018 r. pod numerem 619342-N-2018

Powrót na górę strony