293/Cir/18/EZ

Termin składania ofert: 13.11.2018 godz. 10:30

CPV: 51900000-1, 51212000-1, 48900000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Aktualizacja oprogramowania I/NET Seven do Systemu Kontroli Dostępu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.11.2018 r. pod numerem 643817-N-2018

Powrót na górę strony