Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
115/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Produkcja i dostawa 4 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem z polaru w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
114/Ckt/18/TJ powyżej 144.000 euro 18234000-8 Produkcja i dostawa 5 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. spodni służbowych letnich do trzewików w ramach zamówienia opcjonalnego. 21.06.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
112/BF/18/EZ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników delegacji zagranicznej w Polsce 16.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
90/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 48000000-8 Zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę oprogramowania informatycznego 25.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
84/Cag/18/TG poniżej 144.000 euro 39830000-9, 39831300-9, 39831000-6, 39514200-0, 33711900-6, 33760000-5, 18930000-7 Dostawa środków czystości, papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków foliowych na odpady 22.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
93/BŁiI/18/EZ/PMP powyżej 144.000 euro 30232110-8 Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych poprzez zawarcie umowy ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych 18.06.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
110/BF/18/UM powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 14.05.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
111/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych” nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 15.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
92/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 39000000-2 Zakup mebli, regałów, zabudów meblowych 17.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
99/Ckt/18/EJ powyżej 144.000 euro 18223200-0 Zakup 4.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zakup od 500 do 1.000 szt. kurtek służbowych letnich w ramach prawa opcji” 08.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja