Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
188/Ckt/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 39294100-0 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Obserwacja Transgraniczna" PL/2017/PR/0013 16.08.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
5/BŁiI/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 48811000-6, 48820000-2, 30233141-1, 30233160-0, 48000000-8, 72000000-5, 30236000-2, 72610000-9, 72263000-6, 32420000-3, 80533100-0 Budowa Systemu Elektronicznej Poczty Policji (SEPP) 12.03.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
333/Ctr/18/MP/POIŚ powyżej 144000 euro 34114200-1 Dostawa 51 szt. radiowozów oznakowanych z segmentu D dla służby ruchu drogowego 01.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
351/BŁiI/18/AK/JSz powyżej 144.000 euro 35120000-1 Zakup licencji do zarządzania urządzeniami mobilnymi wraz z gwarancją producenta w ramach zadania „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego (smartfon, tablet) wraz z licencjami – poczty służbowej 08.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
352/BŁiI/18/ESz powyżej 144.000 euro 32420000-3, 48820000-2, 48800000-6 Zakup rozbudowy systemów bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji wraz z gwarancją producenta, rozumianej jako: Zadanie nr 1 – Zakup rozbudowy systemu bezpieczeństwa serwerów DNS wraz ze wsparciem technicznym producenta oraz Zadanie nr 2 – Rozbudowa infrastruktury LoadBalancer 05.02.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
350/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30213000-5, 30231300-0 Zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego na potrzeby komórek organizacyjnych KGP oraz BSWP. 11.02.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
301/Ctr/18/EJ/PMP powyżej 144.000 euro 34114200-1 Dostawa pojazdów w policyjnej wersji nieoznakowany z segmentu D na lata 2019 – 2020, na podstawie umowy ramowej, w 2 zadaniach 15.03.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
353/Ctr/18/EJ poniżej 144.000 euro 42413000-4 Dostawa 5 podnośników dwukolumnowych 14.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
354/BŁiI/18/TJ powyżej 144.000 euro 30213100-6, 30211000-1, 48710000-8 Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby budowy Technicznego Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości 08.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
348/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 72611000-6 Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST 112 06.02.2019 godz. 11:50 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony