Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
85/BŁiI/17/MP/PMP powyżej 135.000 euro 488220000-2, 32420000-3, 72230000-6 Podniesienie dostępności systemów międzynarodowych 30.06.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
45/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 30213100-6 Zakup 740 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego 26.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/BŁiI/17/DG powyżej 135.000 euro 72200000-7 Zakup usługi wsparcia programistycznego 16.05.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
12/BŁiI/17/MP powyżej 135.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 30.03.2017 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
70/BF/18/MR 80533100-0 Zakup usług szkoleniowych w podziale na dwa zadania 23.04.2018 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
71/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w dniach 23-26 kwietnia 2018 r. 11.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
61/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji Wi-Fi wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań 10.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
60/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 35200000-6 Dostawa wielozadaniowych urządzeń do rejestracji sygnałów audio-wideo przy użyciu transmisji GSM wraz ze zdalnym dostępem do pobierania nagrań i lokalizacji GPS 10.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
65/Ckt/18/AP powyżej 144.000 euro 18443000-6 Produkcja i dostawa 26 500 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 3.000 szt. do maksymalnie 6 000 szt. furażerek - czapek ćwiczebnych w zamówieniu opcjonalnym - ramach trzech zadań. 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
43/Cut/18/UM/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu 10.05.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony