Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
349/BŁiI/18/MR/PMP powyżej 144.000 euro 32424000-1 Modernizacja węzła szkieletowego PSTD 06.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
347/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 98341000-5 Usługa rezerwacji miejsc hotelowych wraz z wyżywieniem na potrzeby organizowanej Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR). 10.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
342/BŁiI/18/AP/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6, 30233000-1 Zakup i dostawa systemu backup oraz systemu monitorowania ruchu sieciowego dla Centralnych Systemów Internetowych Policji. 30.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
341/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem 31.01.2019 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
344/BF/18/MR/FBW powyżej 750.000 euro 80500000-9 Zakup usługi szkoleniowej dla analityków kryminalnych w zakresie prowadzenia analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS w ramach projektu nr PL/2018/PR/0054 pn. Szkolenie z obsługi oprogramowania ArcGIS dla analityków kryminalnych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 8.01.2019 godz. 09:50 pełna treść ogłoszenia
332/BŁiI/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 48800000-6; 48800000-2 Rozbudowa systemu bezpieczeństwa poczty elektronicznej 24.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
309/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38651600-9 Zakup i dostawa kamer termowizyjnych w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. ,,Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 10.01.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
308/Cut/18/EZ/FBW poniżej 144.000 euro 38632000-4 Zakup i dostawa noktowizorów w ramach projektu nr PL/2018/PR/0059 pn. "Szkolenie funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia działań pościgowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 09.01.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/DT/18/EJ Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego dostawy i wdrożenia systemu paszportyzacji elementów infrastruktury teleinformatycznej Policji pełna treść ogłoszenia
338/BŁiI/18/UM poniżej 144.000 euro 50332000-1 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego systemów zasilania gwarantowanego Telzas 20.12.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony