Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
63/Ckt/18/JSz powyżej 144.000 euro 35811200-4 Produkcja i dostawa mundurów ćwiczebnych w ramach trzech zadań 10.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
50/Cut/18/AK powyżej 144.000 euro 35330000-6 Dostawa amunicji do strzelb gładkolufowych kal. 12/70 08.05.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
53/BF/18/JSz powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w ramach 2 zadań 06.04.2018 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
59/BF/18/DG powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby realizacji szkolenia organizowanego w dniach 24 – 27 kwietnia 2018 r. 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
55/BŁiI/18/MP powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla centralnych systemów informatycznych CPD 14.05.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
57/BF/18/EJ powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników szkolenia w ramach dwóch zadań 30.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
56/Cut/18/TJ/PMP powyżej 144.000 euro 33111000-1 Dostawa urządzeń rentgenowskich służących do detekcji podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów 07.05.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
52/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na Komendy Głównej Policji w ramach dwóch zadań 29.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
54/BŁiI/18/RG powyżej 144.000 euro 72253200-5 Zakup usługi wsparcia administracyjnego dla baz danych i serwerów aplikacji 30.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
46/BłiI/18/MP poniżej 144.000 euro 72320000-4 Zakup dostępu do bazy aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej (Systemu) za pośrednictwem sieci Internet dla 260 stanowisk komputerowych w trybie jednoczesnego udostępnienia Systemu, świadczonego w okresie 24 miesięcy 03.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony