Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
51/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla użytkowników Operatora OST112, realizowany w ramach trzech części 04.04.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
40/Cut/18/DG powyżej 144.000 euro 35321000-0 Dostawa karabinków reprezentacyjnych MSBS-R kal. 5,56x45 mm lub równoważnych (wraz ze skrzyniami transportowymi typu PELI na 5 szt. broni w konfiguracji: karabinek z magazynkiem, bagnetem-nożem i pasem nośnym) 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
32/Cag/18/EJ powyżej 144.000 euro 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6 Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków 26.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
39/BF/18/KK/FBW powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników przedsięwzięć finansowanych ze środków Fuduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu "CARIN" nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
49/BF/18/ESz/FBW/ATLAS powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników forum SNIPER z Grupy ATLAS 20.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
48/BF/18/TJ poniżej 144.000 euro 22462000-6 Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów promocyjnych dla Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji 23.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
45/Ckt/18/UM poniżej 144.000 euro 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1 Zawarcie umowy ramowej określającej warunki współpracy z wykonawcami dostaw materiałów kancelaryjno-biurowych 23.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
47/Ckt/18/RG/FBW poniżej 144.000 euro 39294100 Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektów realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
42/Ckt/18/ESz poniżej 144.000 euro 30197644-2 Dostawa papieru ksero 19.03.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
29/BŁiI/18/MR powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Modernizacja urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w węzłach OSTD 16.04.2018 godz. 9:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony