Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
20/Cir/18/TJ/PMP poniżej 5.548.000 euro 71000000-8, 45000000-7, 45311000-0, 45453100-8 Dostosowanie obiektu KGP przy ul. Olszewskiej 6 w Warszawie do potrzeb użytkownika 30.03.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
24/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 48820000-2, 32420000-3 Rozbudowa infrastruktury sieciowej Policji w ramach Budowy Systemu Cyberbezpieczeństwa 08.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
22/BF/18/EZ 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby służbowej narady szkoleniowej organizowanej przez Biuro Łączności i Informatyki KGP 01.03.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
23/BF/18/TJ 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników odprawy służbowej organizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP 26.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
19/Ckt/18/TJ poniżej 144.000 euro 18425000-4 Produkcja i dostawa 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego 13.03.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
18/Ckt/18/EJ powyżej 144.000 euro 18331000-2 Produkcja i dostawa 6.000 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.200 szt. koszulek polo z krótkim rękawem w zamówieniu opcjonalnym 04.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
17/Ckt/18/AK powyżej 144.000 euro 18331000-5 Produkcja i dostawa koszulek z krótkim rękawem T-shirt w ilości 6.000 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz do 1.200 sztuk w zamówieniu opcjonalnym 10.04.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
14/Ckt/18/MR powyżej 144.000 euro 18800000-7 Produkcja i dostawa półbutów służbowych 28.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
11/Cut/18/TJ/FBW powyżej 144.000 euro 34711200-6 Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi 09.04.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
38/BF/18/AP 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby odprawy organizowanej przez Komendę Główną Policji w dniach 13-16 marca 2018 r. 06.03.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja