Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
36/BŁiI/18/AK/PMP poniżej 144.000 euro 48420000-8 Zakup licencji do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EndPoint Security firmy Check Point Software Technologies wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy 09.03.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
8/BŁiI/18/EZ powyżej 144.000 euro 72611000-6, 72260000-5, 48517000-5 Zakup wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania HP Data Protector 19.03.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
212/BŁiI/17/MP/POPC poniżej 144.000 euro 72220000-3 Wykonanie Koncepcji pn.: „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e–usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” 21.02.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
133/Ctr/18/TJ/NFOŚ poniżej 144.000 euro 34521300-8 Dostawa 3 szt. łodzi kategorii R-3 02.07.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
128/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7, 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 12.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
88/BŁiI/18/JSz powyżej 144.000 euro 32428000-9, 32420000-3 Sukcesywna modernizacja urządzeń ASR1002-F sieci OST112 w węzłach KWP w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 10.07.2018 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
130/BF/18/TG 80533100-0 Zakup usługi szkoleń certyfikowanych w zakresie merytorycznym Network Design and Architecture Bootcamp (CNDABC) 11.06.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
125/Cut/18/RG/PMP powyżej 144.000 euro 38430000-8 Dostawa przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych Środków działających podobnie do alkoholu w ilości 18 zestawów w zamówieniu podstawowym oraz do 2 zestawów w zamówieniu opcjonalnym 05.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
82/Cut/18/EZ powyżej 144.000 euro 31600000-2, 34731700-7, 34741000-3 Dostawa części zamiennych i obsługowych do śmigłowców Policji 12.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
33/Cir/18/RG poniżej 144.000 euro 50324100-3 Przeglądy konserwacyjne, usługi serwisowe oraz modernizacja lub rozbudowa systemów dozoru telewizyjnego CCTV w obiektach Komendy Głównej Policji w Warszawie. 11.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja