Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
122/BF/18/JSz 80533100-0 Zakup szkoleń informatycznych dla inżynierów Operatora OST112 z zakresu operatorskiego zastosowania i rozwiązań posiadanych urządzeń F5 Networks w ramach ścieżki Service Provider 05.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
104/BŁiI/18/DG/PMP powyżej 144.000 euro 30213100-6 Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) poprzez zakup komputerów przenośnych w ramach umowy ramowej 02.07.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
119/BF/18/ESz 55120000-7, 55300000-3 Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby trzech odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji 07.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
75/Cut/18/ESz powyżej 144.000 euro 09131100-7, FB01-7, FB03-3, FB13-3, DA23-0 Dostawa w roku 2018 paliwa do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34 w ilości 100 000 kg 10.07.2018 godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
123/BF/18/KK powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 11-13 czerwca 2018 r. 28.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
121/BF/18/AP powyżej 750.000 euro 55120000-7; 55300000-3 Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Policję 30.05.2018 godz:09:30 pełna treść ogłoszenia
103/BŁiI/18/TG/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0 Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania 16.07.2018 godz.09:30 pełna treść ogłoszenia
74/Cir/18/KK poniżej 5.548.000 euro 45231400-9 Wykonanie remontu linii kablowych oświetlenia terenu obiektów KGP położonych w Warszawie przy ul. Taborowej 33c oraz Wiśniowej 58 07.06.2018 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
95/Ckt/18/DG powyżej 144.000 euro 18443320-5 Produkcja i dostawa 4.000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz od 500 szt. do 1000 szt. czapek służbowych letnich w ramach zamówienia opcjonalnego 21.06.2018 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
98/BŁiI/18/UM powyżej 144.000 euro 32420000-3, 32428000-9 Sukcesywna wymiana urządzeń CRS-1 sieci OST112 w węzłach OSTA w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 oraz Modernizacja urządzeń szkieletowych OSTA/B/C sieci OST112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112 29.06.2018 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony
Polska Policja