Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
1/Ctr/D/EZ Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego dostawy pojazdu typu furgon w wersji wypadowy pełna treść ogłoszenia
5/BLiI/19/RG/POIiS powyżej 144.000 euro 30213100-6 Zakup 82 szt. terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego, realizowany w ramach projektu Bezpiecznie na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 04.03.2019 r. godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
9/Ckt/19/AK poniżej 144.000 euro 79823000-9 Wydruk i kolportaż czasopisma "Policja 997" w roku 2019 i 2020 oraz dwóch wydań specjalnych 11.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
7/BŁiI/19/ESz/PMP powyżej 144.000 euro 30213000-5, 30231300-0, 30230000-0, 30213100-6, 30237100-0, 30230000-0, 48732000-8 Zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji 04.02.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
4/BŁiI/19/JSz/FBW powyżej 144.000 euro 48900000-7; 48820000-2, 8000000-4. zakup serwera, licencji typu serwer i klient, oprogramowania do analizy danych retencyjnych w komunikacji GSM wraz z przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników końcowych w ramach realizacji projektu nr projektu: PL/2017/PR/0010 22.02.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
6/BF/19/JSz/FBW poniżej 750.000 euro 80300000-7 „Kompleksowe studia podyplomowe z informatyki śledczej współfinansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr projektu PL/2018/PR/0063” 31.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
1/BŁiI/19/MR poniżej 144.000 euro 50330000-7 Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110 28.01.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
67/Ckt/19/EJ poniżej 144000 euro CPV 30192121-5, 30192125-3, 30237430-2, 30192110-5, 22816000-3, 30192800-9, 30199410-7, 30199500-5, 39540000-9, 22600000-6, 24910000-6, 30193700-5, 30195900-1, 44424200-0, 44174000-0, 30192170-3, 33772000-2, 22990000-6, 30197630-1. Zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów kancelaryjno-biurowych na lata 2019-2020 15.04.2019 godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
41/BŁiI/19/KK poniżej 144.000 euro 72250000-2 Zakup opieki serwisowej dla systemu Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGP na okres 12 miesięcy pełna treść ogłoszenia
62/Ckt/19/TJ poniżej 144000 euro 39113100-8, 39112000-0 Zawarcie umowy ramowej na dostawę krzeseł i foteli biurowych w ramach dwóch części 12.04.2019 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
Powrót na górę strony