1/BŁiI/19/MR

Termin składania ofert: 28.01.2019 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 17.01.2019 r. pod numerem 503789-N-2019

Powrót na górę strony