9/Ckt/19/AK

Termin składania ofert: 11.02.2019 godz. 09:30

CPV: 79823000-9

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Wydruk i kolportaż czasopisma "Policja 997" w roku 2019 i 2020 oraz dwóch wydań specjalnych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.01.2019 r. pod numerem 506651-N-2019

Powrót na górę strony