3/BLiI/19/MP/FBW

Termin składania ofert: 18.03.2019 godz. 09:50

CPV: 30213100-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup wysokowydajnych laptopów w ramach projektu PL/2018/PR/0020 – „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.01.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 023-049512 w dniu 01.02.2019 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3155/details

Powrót na górę strony
Polska Policja