Termin składania ofert: 26.02.2019 r. godz. 09:50

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usługi szkolenia informatycznego "Link2.x wraz z dodatkiem Money”, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 13.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 033-075285 w dniu 15.02.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3441/details

Powrót na górę strony
Polska Policja