Termin składania ofert: 25.02.2019 godz. 11:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników spotkania organizowanego w dniach 2 – 5 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 034-076797 w dniu 18.02.2019 r.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3337/details

Powrót na górę strony
Polska Policja