24/Ckt/19/AK/PMP

Termin składania ofert: 05.03.2019 godz. 09:30

CPV: 39130000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy mebli biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.02.2019 r. pod numerem 514736-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja