27/BF/19/UM/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 28.02.2019 godz. 12:00

CPV: 48461000-7

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

"Przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania do analizy geoprzestrzennej ArcGIS wraz z rozszerzeniami w ramach projektu pn. " Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 037-083394 w dniu 21.02.2019 r.
 
Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3549/details
Powrót na górę strony
Polska Policja