34/BŁiI/19/MR - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 04.03.2019 godz. 09:30

CPV: 50330000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi serwisu pogwarancyjnego dla centrali telefonicznej Ericsson MD110

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.02.2019 r. pod numerem 516931-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja