25/Ckt/19/EJ/PMP - 2019 - Zamówienia publiczne

25/Ckt/19/EJ/PMP

Termin składania ofert: 18.03.2019 godz. 12:00

CPV: 44421300-0, 39132100-7

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawy: certyfikowanych szaf metalowych, sejfów, kasetek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 04.03.2019 r. pod numerem 518084-N-2019

Powrót na górę strony
Polska Policja