32/BF/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 09:50

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników Europejskiej Konferencji Regionalnej INTERPOL-u (EKR).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.02.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 042-096326 w dniu 28.02.2019 r.

 

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/3709/details

Powrót na górę strony
Polska Policja