44/Ckt/19/EZ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.04.2019 godz. 10:30

CPV: 18425000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawy 5 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. pasów głównych w ramach zamówienia opcjonalnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 22.03.2019 r. pod numerem 528467-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja