57/Ckt/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 18.04.2019 godz. 09:30

CPV: 18443320-5

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 4 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz do 1 000 szt. czapek służbowych zimowych w ramach zamówienia opcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 26.03.2019 r. pod numerem 529331-N-2019.

Powrót na górę strony
Polska Policja