51/BŁiI/19/EZ - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.04.2019 godz. 12:00

CPV: 64212000-5

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup usługi telefonii komórkowej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 064-149391 w dniu 1.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4447/details

Powrót na górę strony
Polska Policja