55/BF/19/KK/FBW - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.04.2019 godz. 09:00

CPV: 80533100-0

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Zakup usługi szkoleń informatycznych w podziale na dwa zadania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Skuteczne zwalczanie cyberprzestępczości gwarantem bezpiecznej Europy”.

Powrót na górę strony
Polska Policja