42/Cag/19/AP - 2019 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 07.05.2019 godz. 9:50

CPV: 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4, 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Usługi kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów wokół dwóch budynków.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.03.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2019/S 065-152000 w dniu 02.04.2019 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/4406/details

Powrót na górę strony
Polska Policja